ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Autobusová - meziměstská doprava
V této rubrice se Vás pokusíme seznámit se všemi dopravci, kteří provozují pravidelnou autobusovou dopravu v Ústeckém (Libereckém) kraji. Tedy prozatím, v plánu jsou samozřejmě i jiné kraje. Zároveň se budeme snažit i zveřejňovat aktuální zprávy z veřejné autobusové dopravy. Co nenajdete v této rubrice, budou provozy MHD, byť některé linky mají meziměstský či dálkový charakter. Tyto provozy budou postupně zveřejňovány mezi městy v hlavní nabídce.
Jako největšího provozovatele v kraji lze považovat bývalou společnost ČSAD Bus Ústí nad Labem, která se přejmenovala na Dopravní podnik Ústeckého kraje. Ostatní provozovatelé spíše doplňují tohoto dopravce. U tohoto dopravce se budeme snažit zachytit aktuální vozový park jak v datech, tak ve fotogalerii.
Další výjimku, kterou jsme udělali, je samostaný přehled ekologické dopravy, která je v našem kraji zastoupena vozidly Ekobus. Jsou zde ale také v provozu vozidla Karosa, které v rámci GO byly předělány na plynový pohon. V tomto přehledu budou vozidla i jiných dopravců v případě, že budeme mít dostatek informací o vozidlech i jejich provozu v rámci Ústeckého kraje.
Nyní pro začátek jsme zpracovali tabulku dopravců dle licencí pro bývalý Severočeský kraj. Po reorganizaci krajské samosprávy byly některé obce nově zařazeny pod Liberecký kraj s tím, že licence zůstaly. Proto ostatní dopravci, kteří zajíždějí do Ústeckého kraje budou uvedeni ve složce "Jiní dopravci". Jejich vozový park nebude stálý, jelikož na tyto spoje nejsou zpravidla nasazovány stabilní vozy.
Místní autobusová doprava v Chlumci
(30.08.2006, Jan Maxa)
Malá revoluce v dopravní obslužnosti potká od prvního poprázdninového dne obyvatele Chlumce na Ústecku. Od 4.9. 2006 zde bude zahájen zkušební provoz místní dopravy. Přesto, že má tato podkrušnohorská obec v současnosti zajištěno kvalitní spojení s městy Teplice a Ústí n.L. a dokonce i relativní dostupnost s Děčínem neumožňuje profil a kapacita komunikací zajistit kapacitní dopravu do středu velké části sídlištní zástavby. Minibus společnosti Nord Bus najmutý Obecním úřadem však tuto možnost má a tak v rámci odzkoušení zájmu cestujících bude jako doplněk kapacitní MHD zajišťovat spojení do nepřístupných míst. Trasa o délce 9 km povede ze Strádova do Chlumce na točnu, kde poté okružní trasou kolem Zdravotního střediska a DPS objede sídliště Zalužanská a opětovným průjezdem přes točnu pokračuje do středu Žandova. Po stejné trase se pojede též v opačném směru. Místní doprava bude v provozu v pracovní dny od 6.00 do 16.30 hodin v počtu 10 párů spojů a náklady jsou hrazeny obcí. Pro cestující je tedy jízdné zdarma. Na schéma zkušebního provozu místní dopravy se můžete podívat zde. Další informace a fotografie z provozu provozu přineseme v den zahájení.
Ústecký kraj - na kritických místech doprava zajištěna
(04.08.2006, Jan Maxa)
Krizová situace v řešení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje nadále pokračuje avšak nepřetržité jednání samosprávy i samotných obcí a to přináší pro občany alespoň částečné řešení. Prioritní je nyní zajišťování spojů tam, kde je nemohou nahradit vlakové spoje (ČD však zaznamenaly jen zhruba pětinový nárůst cestujícícha na některých spojích se současný stav projevil jen minimálně). Kraji nyní nabízí pomoc někteří dopravci a od pátku 4.8. vyjíždí náhradní spoje do odříznutých obcí na Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku kterou zajistí DP města Děčína, DP města Ústí n.L.
Další náhradní dopravu i nadále zajišťují pomoci jiných dopravců sami dotčené obce.
ZPRÁVA v 18.00 hodin + další
(02.08.2006 aktualizace II. a (03.08.) III., Jan Maxa)
Oproti původním předpokladům nový dopravce ČSAD Česká Lípa od zítřejšího dne tj. čtvrtka 3.8.2006 na nové linky v Ústeckém kraji prozatím NEVYJEDE !
Nadále tak pokračuje kolapsový stav, který nastal v úterý 1.8. kdy bývalý dopravce DPÚK a.s. přestal obsluhovat zhruba 80% linek. Ten byl následující den potvrzen oznámením "nového" dopravce, že z důvodu právních nedostatků smluv předložených krajem stahuje své žádosti o licence linek nahrazující linky DPÚK a.s.
Ústecký kraj - kolaps linkové dopravy
(02.08.2006 aktualizace I., Jan Maxa)
Dlouhodobý spor Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s. s krajskou samosprávou má další, pro cestující již citelné pokračování. Dopravce se po mnoha měsíčním sporu o výši částky ze ztráty na zajišťování základní dopravní obslužnosti a následné výpovědi ze strany Ústeckého kraje rozhodl nevyjet od úterý 1.8. 2006 na drtivou většinu spojů svých linek. Dopravce nevypravil na linky více jak 2000 spojů. Nový dopravce ČSAD Česká Lípa, který vyhrál výběrové řízení na ZDO v Ústeckém kraji neměl v průběhu prvního dne licence na nové linky a tudíž nebylo možné zajistit adekvátní náhradu za zrušené spoje. Stejně tak železnice může nahradit chybějící spoje jen ve velmi omezeném rozsahu a to logicky pouze v místech tratí což zdaleka nepokrývá některé hustě obydlené lokality. Některé obce řešily náhradní dopravu vlastními prostředky.
Ještě v odpoledních hodinách bylo po zasedání rady kraje zahájeno zkrácené správní jednání o vydání licencí na všechny nové linky. Tento nestandardní postup byl v rámci aktuálního stavu posvěcen ministerstvem dopravy a tak by nový dopravce mohl postupně začít zajišťovat dopravní obslužnost již od čtvrtka 3.8.2006. Průběh celého dne byl mimo jednání taktéž ve znamení intenzivního obviňování obou účastníků sporu a gradoval ve večerních hodinách na ČT24 výčtem vzájemných trestních oznámení (prostřednictvím hejtmana ÚK a tiskového mluvčího DPÚK)
Dnes (středa 2.8.) však vzniká další den problematické dopravy, kterou cestující musí řešit náhradní způsobem. V řadě obcí tomu však již vypomáhají smluvní spoje objednané obecními úřady (někde dokonce u DPÚK). Jedná se o dopravu vesměs nárazovou a bohužel podle ranního bleskového průzkumu chaoticky organizovanou, takže kolem 6 hodiny ranní již postávají na zastávkach cestující marně čekající na svůj spoj, zatímco ten smluvní odjel kapacitně nevytížen.
I nadále budeme sledovat a postupně aktualizovat.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt