ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Hradec Králové
uvodni_obr
Moderní, bezmála stotisícové město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice. Ve XIV. století se stal Hradec věnným městem českých královen a dostal tak své dnešní jméno. Královská přízeň se projevila i v dalším rozvoji města a byl postaven gotický kostel sv. Ducha. K novému rozvoji došlo v období renesance. Koncem XVI. stol. vznikla nejvýraznější dominanta města – Bílá věž, vysoká 71,49m. Město na první pohled upoutá svou architekturou, za kterou vděčí mnoha vynikajícím architektům (Gočár, Kotěra,…) a díky nimž je označováno za „Salón republiky“. Město je dnes důležitým dopravním uzlem, je sídlem významného průmyslu, škol, divadel a institucí. Pro své krásné okolí, historické památky i blízkost Orlických hor a Krkonoš je vyhledávaným turistickým místem nejen českých, ale i zahraničních návštěvníků. Má velké (bývalé vojenské) letiště, které je ale bohužel v posledních letech nevyužito. Ucelená městská hromadná doprava v HK má dlouholetou tradici. První přeprava cestujících začala dvěma autobusy 1.12.1928. Pravidelná trolejbusová doprava byla zahájena v roce 1949.Od těch dob se mnoho změnilo, a hradecká MHD neustále zkvalitňuje přepravní služby a zvyšuje technickou úroveň vozidel.

Stalo se na Královéhradecku...

Změny v Plačicích
(09.12.2006 , Petr Ježek)
S blížícím se termínem otevření dalšího úseku dálnice D11 souvisí i přípravy v krajském městě. Konkrétně se jedná o úpravu silnice č. 324, na kterou je provizorně sveden sjezd z dokončované dálnice. O tom proč se dálnice nedokončila až přímo ke stávající silnici I/11 již bylo napsáno mnoho a lze jen doufat, že blokády samozvaných ekologů co nejdříve ošetřeny odpovídajícími zákony. V samotných Plačicích dochází k rekonstrukci povrchu silnice 324 v celém profilu. Jelikož zde bylo trolejbusové obratiště řešeno přímo v křižovatce a trolejbusy musely dávat přednost všem projíždějícím vozidlům, je zřejmé že muselo dojít i k úpravě trolejového vedení tak, aby byla co nejméně narušena plynulost MHD očekávaným zvýšeným provozem na zmiňované komunikaci. Řešení je poměrně prosté. Linka č. 3 přijíždějící od Hypernovy, narozdíl od minulosti, nejdříve najede do křižovatky, kde bude dávat přednost pouze vozidlům přijíždějícím do Prahy a poté ihned plynule zajede do obratiště.
Mikulášský trolejbus 2006
(05.12.2006, ČNDS)
Rok se s rokem sešel a do ulic Hradce Králové opěv vyrazil vůz 15 TrM e.č. 86. A opět, za velkého zájmu hradečáků, měl "na palubě" zvláštní osazenstvo v podobě Mikuláše, čerta a anděla. A samozřejmě spousta dětí, ale i rodičů, kterým tento počin Dopravního podniku města Hradce Králové jistě zpestřil předvánoční shon. Jen zopakujme, že Mikulášský trolejbus lze v ulicích města spatřit již od roku 1991. O tom ce se o víkendu dělo na kolejích v okolí Hradce se vrátíme v následující aktualizaci. Mimochodem víte kdo je to "Bulík" a co má s Mikulášem společného?
Víkendová výluka
(08.05.2006 , Robert Šejvl)
Kvůli závodu Nestlé Life In Line Tour 2006 byla včera od 8:00 do 16:30 hod. uzavřena část Benešovy a Štefánikovy třídy. Z tohoto důvodu byly odkloněny linky 18,23,24,25,27,28. Linka č. 18 jezdila v obou směrech přes Třebeš a křižovatku Heyrovského až na zástávku Zimní stadion,kde se napojovala zpět na svoji trasu. Linky 23 a 24 byly odkloněny na konečnou Podzámčí. Linka 25 byla vedena přes Třebeš na zastávky Heyrovského, Hotel Garni, Mrštíkova,kde se napojila na svoji trasu. Linky č. 27 a 28 jezdily přes Brněnskou třídu přes zastávky Carrefour a Na Brně. Pro směr z točny Pod Strání byla zřízena náhradní zastávka Palachova.
Nová celovozová reklama
(16.03.2006 , Robert Šejvl)
Vůz 21Tr ev.č. 41 dostal novou slušivou celovozovou reklamu na rádio Frekvence 1. Reklamu na F1 má již dlouho 21Tr ev.č. 37, ale v jiném grafickém provedení.
Tramvaje v Hradci Králové
(08.03.2006 , Petr Ježek)
O tom, že se v Hradci Králové zcela vážně plánoval tramvajový provoz pojednávají již mnohé jiné stránky, věnující se historii MHD. Proto jsem se zatajeným dechem prohlížel velmi zajímavou knihu "FOTOALBUM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 1918-1945 (ZIKMUND-POSPÍŠILOVÁ-LENDEROVÁ)" a výsledek se dostavil! Při prohlídce části knihy označená jako "události", mě zaujal průvod při slavnosti položení základního kamene k jednomu z hradeckých kostelů. Ten průvod má pod nohami koleje. Což by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se nejednalo o Pražský most v centru Hradce Králové v roce 1929. O snímek se samozřejmě rád podělím a zmíněnou knihu velmi všem obdivovatelům architektury města Hradce Králové vřele doporučuji.
Citelis 18 v Hradci Králové
(29.01.2006 , Robert Šejvl, ČNDS)
Dopravní podnik Hradec Králové byl jedním z prvních majitelů pozoruhodných vozů Irisbus Citelis 18m, které se v tomto městě objevili již v listopadu. Do pravidelného provozu se dostaly až v lednu 2006. Lze je povětšinou spatřit na linkách 28 a 24. 3 nové vozy obdržely e.č. 273-5.
Hradecký Citybus 18 na D11
(07.01.2006 , Petr Ježek)
S královehradeckou MHD se nemusíme bezpodmínečně potkat pouze ve městě samotném. To dokumentují přiložené fotografie, které byly pořízeny 21. října 2004. Tehdy se po dálnici D11 pohyboval skelet hradeckého Citybusu 18 (směr HK), neznámého e.č. Snímky byly pořízeny na dálničním odpočívadle na 18 km.
Silvestr v hradecké vozovně DP
(01.01.2006 , Zdeněk Jakl, ČNDS)
Větší množství nového, nízkopodlažního autobusu Citelis lze spatřit pohromadě v Hradci Králové. Neméně zajímavé je i kryté stání pro hradecké trolejbusy. To vše zachycují přiložené fotografie pořízené na Silvestra 2005 ze střechy bývalé provozovny supermarketu.
Mikulášský trolejbus
(06.12.2005 , Petra Jaklová, ČNDS)
Seriál "mikulášských jízd" pokračoval letos i v Hradci Králové. Vůz 15 TrM e.č. 86 vyrazil na svou pouť okolo 15.00 a již od počátku se těšil velkému zájmu hradečáků. Ono také kdy se vám stane, vidět Mikuláše za volantem 18ti tunového kolosu. Přítomné děti, zřejmě s myšlenkami na své celoroční zlobení, sice občas raději vůbec nenastoupili, ale jistě si do života odnášejí nevšední zážitek. Mikulášský trolejbus lze v ulicích města spatřit již od roku 1991.
archiv příspěvků >>
::Úvod ::Redakce ::Kontakt