ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Kolínská řepařská drážka

Výstavba - Stav 14. října 2006

Z přiložených fotografií je patrná stavba infocentra a výtopny. Zemní práce jsou zatím v prostoru "nádraží" na úrovni vyrovnání štěrkového podkladu kolejiště, a to až pár desítek metrů po budoucí trati, směr Ovčáry. Obr. 1. Plocha připravena pro budoucí kolejiště nádraží. Vlevo budova infocentra, v pozadí budova výtopny a vpravo zázemí stavební firmy.
Obr. 2. První oblouk budoucí renovované tratě připravený pro položení kolejí
Obr. 3. Vozidlo na trati, zatím pouze gumokolové. Těleso staronové tratě je však patrné, vlevo pomocná komunikace.
foto: Petr Ježek
úvodní logo převzato z oficiálních stránek Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt