KliknutÝm okno zav°ete
Londřn
(Foto: Robert Bartyzal)
Podzemka na povrchu.