ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Liberec

1. ráno na nově zrekonstruované trati Dolní - Horní Hanychov

Jak již bývá v našich reportážích zvykem je opět ráno, tentokrát letní, 1. srpen 2005. Do dějin toto datum vstoupí jako výrazný mezník rozvoje MHD u nás. Přesně ve 04:34 vyráží na svůj první kurs liberecká tramvajová linka č. 3 po zrekonstruované, normálně rozchodné a hlavně dvojkolejné trati Horní - Dolní Hanychov, kde se napojí na, již dříve dokončené, úseky libereckých městských tratí. Zároveň byl ukončen provoz na autobusové lince č. 33. Podívejme se tedy společně, co se na smyčce Horní Hanychov dělo ráno 1. 8. 2005 v první hodině pravidelného provozu s cestujícími na znovu obnovené lince č. 3.
Ještě poslední záběr opuštěné smyčky krátce před půl pátou a tichým ránem už se neomylně nese zvuk skřípějících kolejnic. Netrvá dlouho a objektiv zaznamenává první soupravu tohoto výjimečného dne. Nutno podotknout, že před tím, než souprava vyrazí na svůj první kurs linky č. 3, koná se na nástupišti malá slavnost, ke které je přizvána i má osoba. To má později za následek můj pozdní odjezd z Liberce, neboť jako zodpovědný řidič s alkoholem v krvi nejezdím, stejně jako řidič tramvaje, který nabízený pohárek se šampaňským profesionálně a s úsměvem odmítl.
Po odjezdu první soupravy 34+33 se ránem začali trousit zvědavci, jakoby se chtěli přesvědčit zdali opravdu ta tramvaj do Horního Hanychova jezdí. A tramvaje nezklamaly a s ranním úsvitem dorazila druhá souprava 50+53, která premiérově, ve 4:54, odvezla první "skutečné" cestující. Zaujala mě příchozí dvojice, zřejmě otec se synem, podle jehož věku jsem usuzoval, že vidí tramvaj na lince č. 3 poprvé. S železnou, dvacetiminutovou pravidelností se na Ještědské ulici "červenal" semafor, jak krásná preference MHD, a postupně přijížděli následující soupravy: 60+59 (odjezd - 5:14), 48+45 (odjezd - 5:34), 24+25 (odjezd - 5:54). Mezitím, tj. po příjezdu soupravy 48+45, došlo k první "mimořádné události" v pravidelném provozu. Na scéně se objevil sólo vůz e.č. 82 s velikým modrým L. K vidění tak byl, po krátkém váhání, předjížděcí manévr po vnitřní koleji smyčky. Jelikož řidič výše uvedené soupravy s tímto nepočítal, došlo na vnější koleji, za velkého zájmu mírně zaplněné zastávky, i na couvání.
S přibývajícím minutami se nad obzorem objevilo sluníčko a město Liberec se začalo probouzet do všedního, prázdninového rána. Město, které chápe důležitost kvalitní a fungující infrastruktury a investuje nemalé peníze do tramvajového provozu. Věřím, že tramvaje poměrně již brzo, a to nejen při konání mistrovství světa v lyžování, svůj dluh městu několikanásobně vrátí. S městem pod Ještědem se s redakcí rozloučila souprava vozů 65+66, jejíž momentka pod nádherně, slunečním svitem osvětleným, Ještědem působí až kýčovitě...(jez)
::Úvod ::Redakce ::Kontakt