Cínovec České pomezí - linka č. 31
(Foto: Jan Maxa)
Cínovec, Pomezí - zde je konečná zastávka linky č. 31, je cílová a výchozí zároveň, protože autobus do ní najíždí nejprve obratem přes kruhový objezd v pozadí. Nacházíme se na hřebenu Krušných hor, který zároveň tvoří česko - německou hranici. Odsud mohou cyklisté pokračovat po obou stranách hranice. Po té "české" lze použít oblíbenou tzv. Krušnohorskou magistrálu, která vede z Moldavy až po Děčín a na její trase končí řada dalších cyklobusů (DPÚK, DP města Ústí n.L., DP města Děčína)