ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Kolínská řepařská drážka

Projekt na obnovu historické Kolínské řepařské drážky.

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky byl založen jako občanské sdružení v roce 2000. V současné době má 20 členů a dlouhodobě se zabývá sbírkotvornou činností, zdokumentováním historie polabských řepařských drážek, s důrazem na region Kolín . Hlavním cílem je obnovení a zprovoznění části Kolínské řepařské drážky, která byla postavena v roce 1894. Byla to nejstarší polabská úzkorozchodná hospodářská trať v Čechách pro dopravu řepy. Vedla z Kolínského cukrovaru rytíře Horského, který stál v místě dnešní Elektrárny Kolín, do Býchor a Jestřábí Lhoty s odbočkou do Františkova (dnešní Ovčáry) Měřila 11 km. Svému účelu sloužila tato železnička s rozchodem 700 mm téměř 70 let. Naším záměrem je obnovit část trati z Kolína-Sendražic, kolem Ovčár do Býchor v celkové délce 4 500 m po původním tělese. První část obnovy se týká 1.800 m trati, areálu nádraží, kde bude umístěna budova infocentra s historickou expozicí a budova depa-výtopny. K areálu je nezbytné vybudovat sítě a příjezdovou komunikaci. Cílem tohoto projektu je přispět k zachování kulturního dědictví a zároveň napomoci rozvoji cestovního ruchu na Kolínsku. Obnovením historické drážky, která byla důležitou součástí zemědělství v oblasti Kolína, dojde k záchraně specifické technické památky a k jejímu využití jako objektu cestovního ruchu muzejního charakteru. Drážka s historickou expozicí bude sloužit jako názorná učební pomůcka pro přiblížení způsobu zemědělského hospodaření, zvláště dopravy a zpracování cukrové řepy na přelomu 19. a 20. století. Zároveň poskytne pro širokou veřejnost možnost kvalitního využití volného času, vytvoří prostor pro odpočinek a relaxaci uprostřed hezké přírody. Zahájení provozu 1. etapy plánujeme na začátek července 2007.
Stavební práce na našem projektu.
V areálu nádraží je ve stadiu téměř dokončené hrubé stavby budova infocentra, na stavbě výtopny je dokončen věnec, traťový spodek je dokončen na cca 1 km trati včetně plochy nádraží, máme připravené všechny pražce na 1. etapu, koleje budou dodány v brzké době. Je dokončen sjezd z hlavní silnice a zbývá dodělat komunikaci zhruba od téměř dokončeného základu přejezdu až k budoucímu parkovišti. Momentálně zprovozňujeme přestavníky k výhybkám a brzy přijdou na řadu mechanické závory. Zároveň probíhají intenzivní práce na opravách dobových výletních vagónů a lokomotiv.Za úkol jsme si dali připravit 5 osobních vagónů. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zprovoznit historickou parní lokomotivu BS 80, kterou považujeme za nejatraktivnější prvek obnovené historické řepařské drážky. V současné době na ní probíhá generální oprava (3.3.06 byla úspěšně provedena tlaková zkouška kotle, jejž sponzorským způsobem opravila SEA Kolín za přispění BRESSONu Kolín, za což oběma firmám děkujeme), podvozek a kapotáž je na opravě ve Výtopně Zlíchov.
Dále máme osm dieselových lokomotiv:
BN 15 – probíhá GO převodovky
BN 15 žlutá – po GO motoru a převodovky, rám a kapoty v laku
BN 30 – mimo provoz, velmi špatný stav
BN 30 – v provozu, původní stav
BND 30 – v provozu, původní stav
BNE 50 modrá – v provozu, po GO BNE 50 – probíhá GO motoru, výměna generátoru a přerozchodování
BNH 60 – nutno přerozchodovat, po menší opravě
Z vagonů máme k dispozici téměř opravenou skříň jediného původního vozu typu „Z“, na nějž upravujeme podvozky, dále dva kopidlnské vozy (na jednom je téměř dokončena generální oprava a úpravy na osobní vagon, druhý budeme rekonstruovat na bufetový vůz. Z bývalých poličských plošinových vozů stavíme otevřené osobní vozy (se střechou), dva jsou již téměř hotové – zbývá osadit sedačky. Ze zbylých budeme stavět dva uzavřené osobní vozy pro zimní provoz, na opravu čeká větší počet kiplor a několik malých jednoúčelových vagonků.
Chceme tímto poděkovat celé řadě sponzorů, především Partnerství pro Kolínsko (T.P.C.A.) a Městu Kolín (úplný seznam sponzorů je uveden na našich webových stránkách http://zeleznicka.bloudil.cz ) a hlavně fondům SROP, od nichž jsem získali příslib finančního krytí z Evropské unie ve výši 70%, bez nějž by nebylo možno tento projekt realizovat. Na těchto stránkách je též k vidění mnoho fotografií z oprav a stavby a další informace.
Tomáš Vanča, motorová Myš
::Úvod ::Redakce ::Kontakt